19. apríl 2018

Meniny má Meniny na web

Registrovať Prihlásiť

ZdravieZvierata.sk

aby sme si lepšie rozumeli

Článok dňa

Čo robiť keď vám ušiel pes?

Psy

Zvieratá

Zobraziť článok

Štátne inštitúcie

Európska únia

www.europa.eu Spoločná poľnohospodárska politika EÚ neslúži len na podporu farmárov a produkcie potravín – jej cieľom je aj ochrana životného prostredia, dobrých životných podmienok zvierat a podpora vidieckych komunít.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

www.uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

www.svssr.sk Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat, identifikácia a registrácia zvierat,  informácie o potravinovom reťazci (IPR),informácie pre včelárov, domáce zabíjačky,  metodické pokyny, eradikačné programy…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

www.mpsr.sk Nájdete tu okumenty vzťahujúce sa na chov hospodárskych zvierat, podmienky pestovania geneticky modifikovaných rastlín či ekologického poľnohospodárstva.

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

http://www.uskvbl.sk/  Vykonáva štátny dozor na úseku veterinárnej farmácie a kontrolu pri výrobe veterinárnych liekov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok, pri veľkodistribúcii veterinárnych liekov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok.