21. november 2017

Meniny má Meniny na web

Registrovať Prihlásiť

ZdravieZvierata.sk

aby sme si lepšie rozumeli

Článok dňa

Zvracanie u psa

Psy

Zvieratá

Zobraziť článok

Štátne inštitúcie

Európska únia

www.europa.eu Spoločná poľnohospodárska politika EÚ neslúži len na podporu farmárov a produkcie potravín – jej cieľom je aj ochrana životného prostredia, dobrých životných podmienok zvierat a podpora vidieckych komunít.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

www.uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

www.svssr.sk Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat, identifikácia a registrácia zvierat,  informácie o potravinovom reťazci (IPR),informácie pre včelárov, domáce zabíjačky,  metodické pokyny, eradikačné programy…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

www.mpsr.sk Nájdete tu okumenty vzťahujúce sa na chov hospodárskych zvierat, podmienky pestovania geneticky modifikovaných rastlín či ekologického poľnohospodárstva.

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

http://www.uskvbl.sk/  Vykonáva štátny dozor na úseku veterinárnej farmácie a kontrolu pri výrobe veterinárnych liekov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok, pri veľkodistribúcii veterinárnych liekov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok.